รับมอบธงเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 “The 9th International Convention on Vocational Student’s Innovation Projects 2024

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้รับมอบธงเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 “The 9th International Convention on Vocational Student’s Innovation Projects 2024” 🇹🇭🇧🇩🇰🇷🇯🇵🇸🇬

อีกทั้งนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้โชว์การแสดงศิลปวัฒนธรรมลำพูนในงานประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 “The 8th International Convention on Vocational Student’s Innovation Projects 2023” ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2566

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :