รับการนิเทศติดตามโครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่จากสถาบันอาชีวเกษตรภาคเหนือ โดยผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต ผอ.อุฑาทิพย์ ธนบูลย์กูลศรี ณ บ้านดอยแช่ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รับการนิเทศติดตามโครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่จากสถาบันอาชีวเกษตรภาคเหนือ โดยผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต ผอ.อุฑาทิพย์ ธนบูลย์กูลศรี ณ บ้านดอยแช่ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :