รวบรวมภาพบรรยากาศ นักศึกษา ชาว วษท.ลำพูน Keep fighting and Keep going

การเตรียมงานอกท.ชาติ ยังคงดำเนินต่อ รวบรวมภาพบรรยากาศ การร่วมทำความสะอาด และปักชำกิ่งต้นจันผา ณ บริเวณโรงเรือนเพาะชำ ของน้องๆนักเรียน นักศึกษา ชาว วษท.ลำพูน มาให้ทุกๆท่านได้รับชม Keep fighting and Keep going

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :