ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ต้อนรับนายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ประธานอำนวยการ อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเข้าให้คำแนะนำด้านการประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับนายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ประธานอำนวยการ อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการได้รับคำแนะนำด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ไลน์ ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัด และสมาชิก อกท.หน่วยทั่วประเทศ ในการเตรียมงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่44 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่24 – 28 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน #อกท.ชาติ ครั้งที่44

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :