ยินดีต้อนรับ นายศุภภัทร สายทิม ตำแหน่งครู สังกัดแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ นายศุภภัทร สายทิม ครูสังกัดแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ กล่าวได้กล่าวแนะนำตนเอง ในโอกาสโอนย้ายราชการ มาปฏิบัติหน้าที่ครู ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :