มอบใบประกาศนียบัตร และประดับเครื่องหมายนักศึกษาวิชาทหาร ที่ผ่านหลักสูตรการอบรมกระโดดร่มแบบพาราเซล

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร และประดับเครื่องหมายนักศึกษาวิชาทหาร ที่ผ่านหลักสูตรการอบรมกระโดดร่มแบบพาราเซล การประดับเครื่องหมายรด.จิตอาสา และมอบใบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา โดยมีหม่อมหลวงปรีชา เกษมสันต์ ครูประจำงานนักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้ควบคุมดูแล ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#นักศึกษาวิชาทหาร

#เรียนดีมีความสุข

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :