มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี ด้าน “ความซื่อสัตย์สุจริต”

วันที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบมายให้นางจุฬาลักษณ์ โคบายาชิ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี ได้แก่

นายจอเคโท้ ปวส.1 สาขาการผลิตพืช

นางสาวหน่อมึคือ ปวส.2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

เป็นผู้มีความประพฤติดีด้าน “ความซื่อสัตย์สุจริต” เก็บเงินได้ และมีการนำส่งคืนเจ้าของ เป็นที่น่าชื่นชม และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานทำกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :