มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ ครั้งที่ 44

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566 รวมทั้งมอบเข็มให้กับสมาชิกอกท. ที่ได้รับการเลื่อนระดับ โดยนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งครูผู้ฝึกซ้อม ได้สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศหลายรายการ ได้แก่

🏅รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหรียญทอง จำนวน 10 รายการ

🏅รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหรียญทอง จำนวน 10 รายการ

🏅รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหรียญทอง จำนวน 6 รายการ

🏆ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร

🏆ชนะเลิศคะแนนรวม การประกวดศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย

🏆ชนะเลิศคะแนนรวม ทักษะสาขาพื้นฐาน

🏆ชนะเลิศคะแนนรวม ทักษะสาขาอุตสาหกรรมเกษตร

🏆ชนะเลิศอันดับ 3 คะแนนรวมทุกประเภท

🏆มาตรฐานเหรียญเงิน หน่วยอกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ

ณ บริเวณลานทำกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :