มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเป็นผู้นำ อกท. ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ประธานอำนวยการอกท.หน่วยลำพูน ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเป็นผู้นำ อกท. ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย อกท.ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย #เกษตรพันธุ์ดีเกษตรพรี่เมี่ยม

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :