มอบทุนการศึกษา ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ให้กับนักศึกษา จำนวน 8 ราย

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ให้กับนักศึกษา จำนวน 8 ราย ณ ลานกิจกรรมตึกอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :