มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ เซปักตะกร้อ ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 กีฬา อบจ. จังหวัดลำพูน ปี 2566

วันที่ 21 กันยายน 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้พบปะนักเรียน นักศึกษาได้ให้ข้อคิดในการวางแผนชีวิต การเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ เพื่อเอาไปใช้ในอนาคต และการดำเนินงานจัดเตรียมงาน อกท.ชาติ ครั้งที่ 44 ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ เซปักตะกร้อ ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 กีฬา อบจ. จังหวัดลำพูน ปี2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :