ภารกิจการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และการปรับภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพการจัดงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

ภารกิจการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และการปรับภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย นำโดยนางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครูงานอาคารสถานที่ พร้อมทั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพการจัดงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
https://drive.google.com/drive/folders/1rIuqUqLu0vV1EvkAVeFUbHQbmtmkgmnx?usp=sharing

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :