พิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.
ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และสมาชิก อกท. หน่วยลำพูน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

สามารถดาวโหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1LSRtzqeHomwnswhpsdBCAaTaof8D1ygJ

งานประชาสัมพันธ์วิมยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ประชุมสมัยสามัญ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :