พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษา และการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษา และการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี และนายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ปา สปาแอนด์รีสอร์ท ลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :