พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเรียนสายอาชีพ

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเรียนสายอาชีพระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน กับ โรงเรียนบ้านทาป่าสัก โรงเรียนทาเหนือวิทยา โรงเรียนวัดอรัญญาราม โรงเรียนบ้านดงสารภี โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ โรงเรียนวัดห้วยทราย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมมือในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนได้มีทางเลือกในการเข้าสู่ การศึกษาสายอาชีพ และมีงานทำในอนาคต ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :