พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”


วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมายให้ นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 โดยพิธีจัดขึ้น ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลาการทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโดยพร้อมเพรีงกัน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :