พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับ บริษัท โกลคอนดา เอเซีย จำกัด เพื่อจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แผนกวิชาพืชศาสตร์

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยนางสาวนิพภาพร จงภักดี ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวอาฤญช์ เพ็ญศรี ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายทองพูน คุณเลิศเกษม หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับ บริษัท โกลคอนดา เอเซีย จำกัด เพื่อจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แผนกวิชาพืชศาสตร์ ร่วมกับสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :