พิธีมอบเกียรติบัตร และให้โอวาทแก่นักศึกษาวิชาทหาร ที่ผ่านหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารจราจร ประจำปีการศึกษา 2566 ของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ดร.จักกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบเกียรติบัตร และให้โอวาทแก่นักศึกษาวิชาทหาร ที่ผ่านหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารจราจร ประจำปีการศึกษา 2566 ของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป และเพื่อใช้ในการเตรียมรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตาและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :