พิธีมอบเกียรติบัตร และติดเครื่องหมายแม่นปืน ยิงด้วยกระสุนจริง ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาการทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 แก่นักศึกษาวิชาทหาร (รด.)

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ให้เกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตร และติดเครื่องหมายแม่นปืน ยิงด้วยกระสุนจริง ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาการทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 แก่นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ณ ลานทำกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :