พิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมายให้นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวนิพภาพร จงภักดี นางสาวอาฤญช์ เพ็ญศรี ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :