พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการทางการเกษตรของนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรฯ พร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่สมาชิก อกท.

วันที่ 26 มกราคม 2567 พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการทางการเกษตรของนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรฯ พร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่สมาชิก อกท. ในงานการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้ชื่องาน “เกษตรนวัตกรรม อารยธรรมล้านนา อาชีวะเกษตรแฟร์ ” โดยมี นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบริหารระดับสูง ร่วมเยี่ยมชมบูธ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :