ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าพบนายณรงค์ ทาอุปรงค์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าพบนายณรงค์ ทาอุปรงค์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัดวางพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ในการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2566

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :