ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ของนางอัญเชิญ จันทร์ทิพย์ มารดาของนายรุด จันทร์ทิพย์

วันที่ 2 ธันวาคม 2567ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ของนางอัญเชิญ จันทร์ทิพย์ มารดาของนายรุด จันทร์ทิพย์ ครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยลำพูน ณ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :