ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะครู เข้าศึกษาดูงานการจัดการระบบทวิภาคี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และเข้ากราบสักการะพระไพศาลประชาทร วิ.(พระอาจารย์พบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะครู เข้าศึกษาดูงานการจัดการระบบทวิภาคี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยมีนายศุภกฤษ กันทา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นาย ยุทธการ ตั้งปัญญาวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้ ได้เข้าพบกราบสักการะพระไพศาลประชาทร วิ.(พระอาจารย์พบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง โดยได้รับความเมตตารับการสนับสนุนน้ำดื่มและข้าวสาร เพื่อดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :