ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำพิธีเผาพระรอด อกท.รุ่น 1

ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.09 น.ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำพิธีเผาพระรอด อกท.รุ่น 1 และนำพระรอดแช่น้ำว่าน เพื่อทำพิธีพุทธาภิเษกต่อไป โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ (ครูอินทร ปัญญาวัฑฒโน) เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง เป็นองค์ประธานในพิธี และคณะ เพื่อนำพระรอดที่ปลุกเสกแล้ว ให้ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ อกท.ชาติ ครั้งที่ 44 และผู้ศรัทธาไว้บูชา ณ ลานพระพุทธปารมี ศาลเจ้าพ่อพญายีบา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :