ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 7/2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 7/2566 โดยเจ้าภาพ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างความสมัครสมาน สามัคคีในการทำงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :