ประสานงานการถ่ายทอดสด และออกรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT ภาคเหนือ เพื่อเตรียมดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 44

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครู พร้อมด้วยนายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ประธานกรรมการการอำนวยการ อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประสานงานการถ่ายทอดสด และออกรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT ภาคเหนือ เพื่อเตรียมดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :