ประชุม เพื่อปรึกษาหารือ และพิจารณาทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา เนื่องในโอกาส พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 12 มิถุนานยน 2567 เวลา 08.30 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมายให้ นางสุพรรณษา วิลามาศ ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :