ประชุม ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน เพื่อชี้แจงข้อราชการ และติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยคณะผู้บริหาร จัดการประชุม ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน เพื่อชี้แจงข้อราชการ และติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัย ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :