ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ร่วมงาน FFT.44 “เกษตรนวัตกรรม อารยธรรมล้านนา อาชีวะเกษตรแฟร์”

วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และนางศรีนครินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมการประชุมจังหวัด โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน เพื่อประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ร่วมงาน FFT.44 “เกษตรนวัตกรรม อารยธรรมล้านนา อาชีวะเกษตรแฟร์” การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา

จังหวัดลำพูน#Photo Credit: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน #อกท.ชาติ ครั้งที่44

#งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :