ประชุมหารือการวางแผนการปรับสภาพพื้นที่เตรียมสร้างพลับพลาในงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 44

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ประชุมหารือร่วมกับนางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์รองฝ่ายบริหารทรัพยากรและงานอาคารสถานที่ เรื่องการวางแผนการปรับสภาพพื้นที่ เพื่อเตรียมงาน สร้างพลับพลา ในงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :