ประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมถึงการแสดงความยินดี แก่ครูและบุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 27 กันยายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดประชุมครูและบุคลากร โดยท่านผู้อำนวยการ นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้สรุปผลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อส่งมอบงาน รวมทั้งเป็นการแสดงความยินดี มอบของที่ระลึกแก่ครูและบุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 4 ราย ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :