ประชุมลงพื้นที่หนุนเสริมสนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการทำงาน โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) เนื่องในการเป็นสถานศึกษาสายอาชีพ ที่ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

วันที่ 21 กันยายน 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมประชุมลงพื้นที่หนุนเสริมสนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการทำงาน โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) เนื่องในการเป็นสถานศึกษาสายอาชีพ ที่ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :