ประชุมร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ลำพูนและปศุสัตว์อำเภอแม่ทา เพื่อวางแผนในการดำเนินการทำหมันและควบคุมสุนัข

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมายให้ นายพรภิรมย์ ป้องล่องคำ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมกับโดยได้รับเกียรติจากนายประพิศ เสนาจิตร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ทา เพื่อวางแผนในการดำเนินการทำหมันและควบคุมสุนัข ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :