ประชุมร่วมกับประธาน สอศ. และผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน เพื่อหารือ วางแผนในการดำเนินงาน และการขอรับการสนับสนุน ในการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 44

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ประชุมร่วมกับประธาน สอศ. และผู้บริหารวิทยาลัยสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน เพื่อหารือ วางแผนในการดำเนินงาน และการขอรับการสนับสนุน ในการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ณ หอประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :