ประชุมพิจารณาคัดเลือกทุนของมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา

วันที่10 สิงหาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้ นางจุฬาลักษณ์ โคบายาชิ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมกับหัวหน้าแผนกวิชา และครูผู้ดูแลทุนการศึกษา ประชุมพิจารณาคัดเลือกทุนของมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง คัดเลือกนักศึกษารายใหม่จำนวน 5 คน เพื่อรับทุนการศึกษา ต่อไป

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :