ประชุมผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นำโดยนายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน โดยมีพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งวางแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 และ 3 ให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ต่อไป ณ ห้อง Smart Classroom (ห้องเรียนอัฉริยะ) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน

#เรียนดีมีสุข

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :