ประชุมผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เพื่อวางแผนการจัดการและการจัดงาน อกท.ระดับชาติ เพื่อต้อนรับสมาชิก อกท. ทั่วประเทศ และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ประธานอำนวยการ อกท.หน่วยลำพูน ได้ ประชุมผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เพื่อวางแผนการจัดการและการจัดงาน อกท.ระดับชาติ เพื่อต้อนรับสมาชิก อกท. ทั่วประเทศ และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2566 #เกษตรพันธ์ุดีเกษตรพรีเมี่ยม

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :