ประชุมทีมงานงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมนำเสนอผลงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ

วันที่ 19 กันยายน 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมประชุมงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมนำเสนอผลงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :