ประชุมติดตามการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 44

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :