ประชุมชี้แจงร่วมกับผู้ปกครอง นักเรีย นักศึกษา เซ็นสัญญากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รุ่นที่ 6

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าร่วมการเซ็นสัญญากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รุ่นที่ 6 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#กสศรุ่นที่6#ทุนการศึกษา

#วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :