ประชุมงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วยวางแผนการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพูน ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ประชุมงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน รวมถึงวางแผนการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :