ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานครั้งที่ อกท.ชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อเตรียมการจัดงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24 -28 มกราคม 2567

ระหว่างวันที่ 21- 22 ธันวาคม 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาให้การต้อนรับ นายปรีชา เวชศาสตร์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาและประมง นายศิริพงษ์ เมียนเพ็ชร์ ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ชาติ นายทองอาบ บุญอาจ ประธานกรรมการอำนวยการ อกท. ภาคเหนือ และคณะกรรมการดำเนินงาน อกทชาติฯ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานครั้งที่ อกท.ชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อเตรียมการจัดงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24 -28 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#อกท.ชาติ44

#FFT.44

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :