ประชาสัมพันธ์ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่องการจัดจำหน่ายเสื้อเชิต สำหรับผู้สนใจ

สั่งจองเสื้อ อกท.ชาติ ครั้งที่ 44 หน่วยลำพูน ได้แล้ววันนี้

ราคา 299 บาท สั่งจองได้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 สั่งจองโทร. 098-0165543 (ครูสุเมธ)

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :