ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โทษของบุหรี่ไฟฟ้า และอันตรายจากการใช้บุหรี่ ที่มีผลอันรายต่อร่างกายให้กับนักเรียน นักศึกษา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมหน้าเสาธง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โทษของบุหรี่ไฟฟ้า และอันตรายจากการใช้บุหรี่ ที่มีผลอันรายต่อร่างกาย ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในด้านการเรียน และการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ ลานกิจกรรมตึกอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#โทษบุหรี่ไฟฟ้า

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :