ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบูชา “พระรอด อกท. รุ่น 1 ด้วยพระบารมี”

ขอเชิญร่วมบูชา “พระรอด อกท. รุ่น 1 ด้วยพระบารมี”
โดย พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ (ครูอินทร ปัญญาวัฑฒโน) เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง
รายได้สมทบทุนการจัดงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีระดับชาติ ครั้งที่ 44

สั่งจองโทร.
088-1327115 ครูสุพรรษา
087-6614250 ครูจินตณัชชา

พระรอดอกทรุ่น1 #พระรอดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :