ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1อัตรา

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :