ประกาศแจ้งกำหนดปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน กำหนดปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 – 12.00 น ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#ปฐมนิเทศ#ประชุมผู้ปกครอง

#วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :