ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่องการหยุดเรียนกรณีพิเศษ

ประกาศหยุดเรียน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และให้จัดการเรียนการสอนชดเชย ในวันที่ 14 สิงหาคม 2566

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :