ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่หมดสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่หมดสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565รายชื่อดังไฟล์แนบ https://drive.google.com/file/d/16p7ykA6IXBhW3DQOhaPJFflpH_NNo2n_/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/16p7ykA6IXBhW3DQOhaPJFflpH_NNo2n_/view?usp=drivesdk

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :